Mapit Spatial może eksportować dane bezpośrednio do bazy danych PostgreSQL. Zdalna baza danych musi mieć zainstalowane rozszerzenie PostGIS, natomiast użytkownik potrzebuje niezbędnych uprawnień do tworzenia/aktualizowania tabel przestrzennych.

Wymagane są trzy proste kroki w celu dokonania odpowiednich ustawień eksportu na urządzeniu:

1. Ustaw połączenie z bazą danych w menu Ustawienia -> Połączenia zdalne

Wymagane parametry do utworzenia połączenia to:

Powinieneś być w stanie połączyć się z bazą danych za pomocą powyższych parametrów w oprogramowaniu takim jak QGIS, by sprawdzić, czy jest ona ustawiona poprawnie.

2. Po podświetleniu warstwy z wybranej bazy GeoPackage, z górnego menu wybierz Eksport, a następnie opcję Eksportuj do PostgreSQL z wyświetlonej listy.

Eksport do PostgreSQL

3. W ostatnim kroku należy dokonać wyboru jednej z dostępnych opcji.

Dokonaj wyboru

Po zakończeniu eksportu, można natychmiast uzyskać dostęp do danych z dowolnego oprogramowania, mogącego łączyć się z bazą danych PostgreSQL, jak np. QGIS.
Oczywiście można także uzyskać do nich dostęp z poziomu programu PgAdmin, służącego do zarządzania bazą danych PosgreSQL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *