Poniżej prezentujemy główne cele w procesie rozwoju aplikacji.

Funkcje planowane do wdrożenia w pierwszym i drugim kwartale 2020 r.:

  • Możliwość przesyłania danych do usługi ArcGIS Online.
  • Obsługa usług ArcGIS Server (Map Service – udostępnianie map i Feature Map Service – tworzenie i aktualizacja map w formie nakładek w Google Maps.
  • Ulepszenia aplikacji – potencjalne ulepszenia interfejsu użytkownika i ogólne zadania optymalizacyjne.