Mapit Spatial to aplikacja GIS przeznaczona do gromadzenia danych przestrzennych oraz prowadzenia wszelkiego rodzaju badań opartych na GPS/GNSS. Jest to mobilne narzędzie dla inspektorów terenowych oraz każdego, kto zajmuje się danymi środowiskowymi i GIS. Mapit Spatial sprawia, że ​​gromadzenie danych GIS lub proces przeprowadzania badań w terenie jest szybszy i bardziej wydajny. 
Aplikacja może być również używana jako narzędzie pomiarowe do obliczania powierzchni lub odległości.

Aplikacja jest zaprojektowana w podobny sposób jak oryginalny Mapit GIS, więc użytkownicy znający zasadę działania pierwotnej wersji, powinni być w stanie szybko dostosować się do pewnych zmian w funkcjonalności. Na przykład pole atrybutu może być teraz powiązane z konkretnym polem obiektu na warstwie, zatem pola z różnych zestawów atrybutów, mogą być wykorzystane w tej samej warstwie.

Niektóre funkcje, takie jak mapy offline MBTiles, usługi online (WMS, WFS, XYZ itp.) działają dokładnie tak samo jak wcześniej.

Mapit Spatial używa plików baz danych GeoPackage jako źródła danych, a użytkownik może w prosty sposób przełączać się między nimi, przy czym każdy taki plik można traktować jako oddzielny projekt. Plik bazy danych GeoPackage, czyli plik .gpkg, może zawierać różne warstwy z obiektami (punkty, linie, poligony), a także warstwy kafli, które mogą być wyświetlane ponad mapą bazową pochodzącą ze źródeł online.

Podczas instalacji aplikacji, w pamięci urządzenia tworzona jest struktura katalogów: PAMIĘĆ URZĄDZENIA -> Mapit-Spatial, gdzie przechowywana jest cała zawartość aplikacji.

Pliki bazy danych GeoPackage można tworzyć z poziomu urządzenia. Drugą możliwością jest wykorzystanie plików stworzonych w zewnętrznych aplikacjach klasy GIS na komputerach stacjonarnych (n.p. QGIS). W takim przypadku zaimportowane pliki .gpkg muszą być umieszczone w katalogu PAMIĘĆ URZĄDZENIA -> Mapit-Spatials -> Geopackages.

Struktura katalogu Mapit-Spatial

Pliki .gpkg umieszczone w powyższym folderze są rozpoznawane przez aplikację i można do nich przejść wybierając z bocznego, wysuwanego menu opcję Zarządzanie danymi.

Sekcja Zarządzanie danymi zawiera dwie karty. Na pierwszej z nich użytkownik może aktywować wybraną bazę danych GeoPackage, a na drugiej aktywować jedną warstwę oraz włączyć widoczność dla jednej, bądź większej ilości warstw.

Po aktywowaniu wybranej bazy GeoPackage, użytkownik może w sekcji Zarządzanie atrybutami stworzyć zestaw atrybutów wraz z podstawowymi polami. Po jego utworzeniu istnieje możliwość powiązania wybranego pola dowolnej warstwy (ekran Edytuj warstwę), z odpowiednim polem z dowolnego zestawu atrybutów. Pola niepołączone będą dostępne jako pola o zadanym przy ich tworzeniu typie danych.

Gdy pole jest połączone z wybranym polem w zestawie atrybutów, podczas tworzenia obiektu użytkownik może po prostu wybrać wymagane wartości ze zdefiniowanej listy rozwijanej, listy wielokrotnego wyboru lub użyć skanera kodów kreskowych. Nie ma potrzeby wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Jeśli pracujesz w terenie zbierając duże ilości danych przestrzennych, ta aplikacja jest przeznaczona dla Ciebie. W wielu przypadkach może stanowić narzędzie pierwszej potrzeby.
Mapit Spatial to idealna aplikacja dla każdego, kto zajmuje się leśnictwem, rolnictwem, działalnością środowiskową lub projektowaniem i pozwala na szybkie gromadzenie danych przestrzennych bez konieczności wpisywania wielokrotnie tych samych informacji.
Zasadę działania aplikacji można także odwróćić w zależności od indywidualnych potrzeb. Można na komputerze stacjonarnym przygotować wymagany zestaw informacji, przenieść go na urządzenie mobilne do Mapit Spatial i w terenie, bazując na lokalizacji GPS, wczytanych podkładach mapowych oraz zgromadzonej kolekcji danych, dokonywać weryfikacji i kontroli.
W praktyce nie ma skończonej listy zastasowań Mapit Spatial. Ograniczeniem są jedynie uświadomione potrzeby i wyobraźnia.

Jeśli macie Państwo pytania związane z wykorzytaniem Mapit Spatial, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego, aby wysłać nam wiadomość. Ewentualnie czekamy na uwagi w komentarzach poniżej artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *