Połączenie zewnętrzne z odbiornikami GNSS (Global Navigation Satellite System) pozwala na dokonywanie pomiarów, które cechuje bardzo wysoka dokładność. Teoretycznie Mapit Spatial można podłączyć do dowolnego urządzenia obsługującego technologię Bluetooth lub TCP, przesyłającego dane za pomocą standardu NMEA . Jeśli urządzenie jest w stanie przesyłać strumieniowo poprawione współrzędne RTK, możliwe jest uzyskanie dokładności co do centymetra.

Na ekranie Informacje GPS widoczne są statystyki metadanych GNSS, które rejestrowane są przez Mapit Spatial dla obiektów typu punkt. Można je dodać jako oddzielne pola podczas eksportowania do plików typu geojson lub shape. Opcję tą można można włączyć w menu Ustawienia -> Pomiar.

Statystyki GNSS

Oprócz standardowych (bezpośrednich) połączeń przez Bluetooth lub TCP, niektóre odbiorniki oferują dedykowane połączenia za pośrednictwem aplikacji takich jak Trimble Mobile Manager, EOS Tools Pro lub Leica Zeno Connect.
Mogą one być źródłem lokalizacji GNSS dla urządzenia z systemem Android i przekazywać dane do menedżera lokalizacji za pośrednictwem tak zwanej lokalizacji pozorowanej.

Mapit Spatial może również wykorzystywać lokalizacje pozorowane, dostarczane przez inne aplikacje, takie jak Bluetooth GPS, jednak niektóre metadane GNSS mogą nie zawsze być dostępne w tym trybie.

Uwaga: Jeśli chcesz uzyskać w Mapit Spatial średnią wysokość poziomu morza, wejdź w menu Pomiar i włącz opcję Wysokość geoidy dla GPS, a następnie wybierz odpowiedni Model geoidy z listy.

Wybierz jeden z predefiniowanych modeli

Aby podłączyć zewnętrzne urządzenie GNSS do Mapit Spatial, przejdź do Ustawienia -> Zewnętrzny GNSS i włącz odpowiednią opcję:

Typy połączenia zewnętrznego

Poszczególne typy połączeń zewnętrznych bardziej szczegółowo zostały opisane w podręczniku użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *