Aplikacja Mapit Spatial została opracowana jako kontynuacja popularnego produktu Mapit GIS – kolektor danych i pomiary GPS, przejmując jego funkcjonalność. Całkowitej zmianie uległ sposób zarządzania danymi, co zaowocowało nowymi możliwościami dla użytkownika. Porównanie funkcjonalności aplikacji można znaleźć tutaj.

Aplikacja została zaprojektowana w prosty i lekki sposób. Oparta jest na nowym standardzie OGC (Open Geospatial Consortium) dla danych przestrzennych o nazwie GeoPackage.

Bezpośrednio z poziomu aplikacji użytkownik ma dostęp do różnych źródeł danych w postaci plików .gpkg, a ich zawartość, zarówno warstwy wektorowe i rastrowe, mogą być zaprezentowane na mapie, a także edytowane.

Użytkownik ma również możliwość tworzenia z poziomu aplikacji nowych baz danych w standardzie GeoPackage, nowych warstw wektorowych, dodawania w warstwach pól o różnych typach danych, jak również ich usuwania. Istnieje możliwość łączenia ich z tzw. polami atrybutów, które zawierają definicję list wybieralnych pojedynczego lub wielokrotnego wyboru, skanera kodów kreskowych, kodów QR itp. Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na naszej stronie w celu uzyskania dalszych informacji w tym zakresie.

Zebrane dane mogą być dostępne natychmiast po skopiowaniu pliku bazy danych GeoPackage, z poziomu popularnych programów klasy GIS, jak np. QGIS. W oprogramowaniu tego typu mogą być poddane dalszej obróbce oraz różnym analizom. Dane te można także eksportować do innych popularnych formatów, jak np. geojson czy shapefile.

Aplikacja wspiera wiele lokalnych układów wsółrzędnych, użytkownik ma możliwość podania kodu EPSG dla lokalnego układu współrzędnych – konwersja dokonywana jest przy użyciu popularnej biblioteki PRJ4.

Mapit Spatial ma możliwość połączenia z dokładnymi systemami GNSS przez łącze TCP lub Bluetooth, pozwolając na uzyskanie wysokiej precyzji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mapit Spatial może być wykorzystany w wielu obszarach, w tym:

– pomiary środowiskowe i ekologiczne,
– pomiary leśne,
– planowanie w leśnictwie i zarządzanie obszarami leśnymi,
– pomiary i mapowanie siedlisk,
– konstrukcja i projektowanie dróg,
– pomiary geodezyjne i terenowe,
– montowanie paneli słonecznych,
– dekarstwo i ogrodzenia, 
– pomiary GPS i GNSS,
– rybołówstwo i łowiectwo,
– projektowanie tras i szlaków rowerowych
– rolnicze dopłaty bezpośrednie i wiele innych…

Jeśli Państwa praca ma związek z pozyskiwaniem danych przestrzennych, projektowaniem w dowolnej branży, pomiarami, jesteśmy pewni, iż znajdziecie w Mapit Spatial silne wsparcie w codziennych obowiązkach. W innych artykułach postaramy się przybliżyć Państwu możliwości aplikacji i sposoby jej wykorzystania.
Z doświadczenia wiemy, iż wiele osób pracujących z danymi przestrzennymi nie uświadamia sobie, iż w zasięgu ręki znajdują się rozwiązania, które mogą całkowicie odmienić ich sytuację w terenie, przekształacając nawet zwykły smartfon w potężne narzędzie, które pozwoli zaoszczędzić czas, ułatwi i uprości pracę. Narzędzie, które wraz z upływem czasu, nabywanym doświadczeniem, odkrywaniem nowych sposobów jego wykorzystania, jak również w połączeniu z aplikacjami na komputer stacjonarny, może okazać się nie do przecenienia.

Prezentacja funkcjonalności Mapit Spatial